The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.
   srijeda, 20 o┼żujak 2019.
Naslovna stranica  www.infotelups.hr
Infotel d.o.o. - sustavi za napajanje - ups power systems
Dobrodo?li
Dobrodo?li na na?e internetske stranice na kojima vam predstavljamo proizvodni program proizvo?a?a sustava i ure?aja za besprekidno napajanje SOCOMEC-SICON UPS.

Proizvodi ovog renomiranog svjetskog proizvo?a?a mogu zadovoljiti sve va?e potrebe za pouzdanim i kvalitetnim ?napajanjem: izmjeni?ni i? istosmjerni ure?aji i sustavi raznih snaga od 400 VA do 800 kVA, samostalne jedinice i do nekoliko MVA, paralelni i paralelno-redundantni sustavi. Tako?er, u okviru proizvodnog programa ovog proizvo?a?a predstavit ?emo vam i ?iroku paletu prekida?a i druge sklopne opreme. ??? Ovi? proizvodi nalaze ?iroku ?primjenu u energetici i industriji.

Tvrtka INFOTEL ovla?teni je i generalni zastupnik SOCOMEC-SICON UPS proizvoda za Republiku? Hrvatsku.

Proizvodni program


Nudimo kompletna rje?enja pogodna za razli?ite IT, industrijske i telekomunikacijske aplikacije i konfiguracije: ure?aje za besprekidno napajanje (UPS) u rasponu snaga 400 VA do 3 MVA, sklopnu opremu (od 16A do 4800A), harmoni?ke kompenzatore (15A - 240A) , ispravlja?e (7,5A do 600A / 48V) i DC/AC izmjenjiva?e snaga 1,5kVA do 18kVA.

Na?a djelatnost obuhva?a projektiranje, isporuku, monta?u, pu?tanje u rad i servisiranje AC i DC sustava besprekidnog napajanja, prvenstveno za profesionalne korisnike. Tijekom vi?egodi?njeg rada svoje povjerenje ukazali su nam najzahtjevniji korisnici kao ?to su telekomunikacijski operatori, bankarske i zdravstvene ustanove, te brojni drugi, o ?emu svjedo?i niz referentnih instalacija kod velikih, srednjih i malih korisnika.

 
O namaProizvodiRje?enjaReferenceKataloziKontakt