The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.
   ponedjeljak, 20 siječanj 2020.
Naslovna stranica  www.infotelups.hr
Infotel d.o.o. - sustavi za napajanje - ups power systems
Dobrodo?li
Dobrodo?li na na?e internetske stranice na kojima vam predstavljamo proizvodni program proizvo?a?a sustava i ure?aja za besprekidno napajanje SOCOMEC-SICON UPS.

Proizvodi ovog renomiranog svjetskog proizvo?a?a mogu zadovoljiti sve va?e potrebe za pouzdanim i kvalitetnim ?napajanjem: izmjeni?ni i? istosmjerni ure?aji i sustavi raznih snaga od 400 VA do 800 kVA, samostalne jedinice i do nekoliko MVA, paralelni i paralelno-redundantni sustavi. Tako?er, u okviru proizvodnog programa ovog proizvo?a?a predstavit ?emo vam i ?iroku paletu prekida?a i druge sklopne opreme. ??? Ovi? proizvodi nalaze ?iroku ?primjenu u energetici i industriji.

Tvrtka INFOTEL ovla?teni je i generalni zastupnik SOCOMEC-SICON UPS proizvoda za Republiku? Hrvatsku.

Proizvodni program


Nudimo kompletna rje?enja pogodna za razli?ite IT, industrijske i telekomunikacijske aplikacije i konfiguracije: ure?aje za besprekidno napajanje (UPS) u rasponu snaga 400 VA do 3 MVA, sklopnu opremu (od 16A do 4800A), harmoni?ke kompenzatore (15A - 240A) , ispravlja?e (7,5A do 600A / 48V) i DC/AC izmjenjiva?e snaga 1,5kVA do 18kVA.

Na?a djelatnost obuhva?a projektiranje, isporuku, monta?u, pu?tanje u rad i servisiranje AC i DC sustava besprekidnog napajanja, prvenstveno za profesionalne korisnike. Tijekom vi?egodi?njeg rada svoje povjerenje ukazali su nam najzahtjevniji korisnici kao ?to su telekomunikacijski operatori, bankarske i zdravstvene ustanove, te brojni drugi, o ?emu svjedo?i niz referentnih instalacija kod velikih, srednjih i malih korisnika.

 
O namaProizvodiRje?enjaReferenceKataloziKontakt