ponedjeljak, 20 siječanj 2020.
Naslovna stranica  www.infotelups.hr
Infotel d.o.o. - sustavi za napajanje - ups power systems
Software

Softver za uređaje proizvođača Socomec Sicon:
1 UNI VISION
2 UNI VISION PRO
3 NET VISION

www.socomec-sicon.com

1 UNI VISION
UNI VISION softver omogućava nadzor UPS-a pomoću PC-a ili servera. Nadzor UPS također je moguć od strane ostalih radnih stanica priključenih na lokalnu mrežu.

Glavne značajke:
 • lokalni i daljinski nadzor UPS-a pomoću Internet browser-a
 • automatski shutdown servera – radne stanice (PC) sa instaliranim softverom
 • lof file stanja UPS

2 UNI VISION PRO

UNI VISION PRO software ima  iste mogućnosti kao i UNI VISION, ali sa dodatnim funkcijama programiranja i izvođenja automatskog shutdown-a servera - radne stanice spojene na mrežu.

Glavne značajke:
 • nadzor UPS-a pomoću Web navigatora
 • lokalni shutdown servera putem serijske komunikacije
 • daljinski shutdown (opcija) od strane ovlaštenog agenta i Java client shutdown
 • obavijest u slučaju kvara putem e-maila (8 e-mail adresa)

3 NET VISION

Direktna veza na Ethernet.

NET VISION je komunikacijsko i upravljačko sučelje dizajnirani za poslovne mreže i direktnu komunikaciju i nadzor PC-UPS. Mogućnost daljinskog shutdown-a i upravljanja serverom - PC-om.

Glavne značajke:
 • 10/100 Mb Ethernet veza (RJ45)
 • nadzor UPS-a pomoću Web navigatora
 • daljinski sutdown PC-a
 • obavijest u slučaju kvara putem e-maila (8 e-mail adresa)
 • nadzor i upravljaje UPS-om putem SNMP protokola
 • dijagnostika modemom i E-servisom
Tehničke karakteristike:
Kompatibilnost
UNI VISION
UNI VISION PRO
NET VISION
NETYS PL
NETYS PE
NETYS PR 1U
NETYS PR MT
NETYS PR RT
ITYS
MODULYS System  
MODULYS GP    
MASTERYS BC 8 – 12kVA  
MASTERYS BC 15-120kVA - DELPHYS BC 160-200kVA    
MASTERYS GP    
MASTERYS IP  
DELPHYS GP    
DELPHYS MP - MX    
Funkcionalnost      
Veza UPS-a i servera (PC-a) RS232/USB kabelom
   
Veza UPS-a i servera (PC-a) serijskim portom (RS232/LAN)  
 
Veza UPS-a na Ethernet mrežu 10/100 Mb    
Programiranje i nadzor UPS-a sa servera (PC-a)
 
Automatski shutdown servera (PC-a)
 
Grafički displej (HTTP Web navigator) JAVA aplet
Nadzor UPS-a preko lokalne mreže putem ovlaštenog servera (PC-a)
Standardni mrežni protokol (TPC/IP)  
Prikaz glavnih mjerenja UPS-a (ulazni i izlazni napon, frekvencija itd.)
"Log file"
Poruka upozorenja prilikom alarmnog stanja UPS-a (pop-up window)

Nadzor okoline UPS-a (opcija) pomoću EMD senzora

(temperatura, vlažnost i dva ulaza)

   
Poruka upozorenja prilikom alarmnog stanja UPS-a (e-mail SMTP)
Automatski shutdown umreženog servera (PC-a) pomoću JNC (opcija)  
Programiranje i on/off prebacivanje u ECO mod rada UPS-a pomoću lokalne mreže  
Spajanje UPS-a na lokalni mrežu RJ45 konektorom    

Visoka kompatibilnost sa NMS sistemima putem SNMP protokola

(MIB-RFC-1628)

   
Mogućnost programiranja baterijskog testa    
On-line dijagnostika putem intrneta (E-service)    
Nadzor i upravljanje UPS-om u paralelnom radu    

Dodatne informacije - PDF katalozi
Katalog Software u PDF formatu potražite ovdje.
 
O namaProizvodiRješenjaReferenceKataloziKontakt